ICT

Backoffice uitbesteden in de ICT

De ICT staat niet stil. Sterker nog, vooral in het afgelopen jaar vloog de vraag naar goed en gedreven personeel in deze branche de pan uit. Met de plotselinge stijging van het aantal thuiswerkplekken steeg ook de vraag om gespecialiseerde uitzendkrachten in de cybersecurity. De groeiende hoeveelheid data – binnen en buiten iedere organisatie –  moet in kaart gebracht en effectief worden beheerd en geanalyseerd. 5G vraagt om ICT oplossingen, Artificial Intelligence komt razend snel op. Het zijn trends die niet gemist mogen worden. Uitzenders wordt gevraagd invulling te geven aan de vele vacatures.  

Activiteiten uitbesteden

De voortdurend veranderende ICT vereist alle tijd en energie van uitzenders. Vertrouwde opdrachtgevers veranderen hun werkwijze en daar moeten uitzendbureaus in meebewegen. De verzorging van hun eigen backoffice staat het aanpassingsvermogen vaak in de weg. Terwijl zij zich moeten én willen richten op hun eigen corebusiness, zijn zij vaak nog teveel bezig met de administratie rondom hun uitzendkrachten. Het overdragen van de backoffice aan een gespecialiseerde partij betekent dat u afstand kunt nemen van bijvoorbeeld:

  • De loon- en salarisadministratie;
  • Het opstellen van jaaropgaven;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
  • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
  • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
  • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
  • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst, kostenbesparing en weer ondernemen

Dankzij ons eigen softwarepakket levert de uitbesteding van uw backoffice tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt ook de uitbetaling en de administratie. We beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat je met vragen altijd op ons terug kunt vallen. Je kunt met een gerust hart weer gaan ondernemen.

De traditionele manier van werken en zakendoen is aan verandering onderhevig. Je zult moeten bijblijven en dat kan door de backoffice uit te besteden. Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Wij bieden graag de ondersteuning die je zoekt.  Vraag een vrijblijvend gesprek aan en neem contact op: 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning.