Thuiszorg

BACKOFFICE ONDERSTEUNING IN DE THUISZORG

Het personeelstekort in de zorg is groot. Zorgkosten blijven stijgen, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg staan onder druk en patiënten en cliënten worden kritischer. Dit wordt versterkt door een ongekende crisis waar we nog midden in zitten. We geven inmiddels ruwweg 100 miljard per jaar uit aan gezondheidzorg. Naar verwachting is dat in 2030 gegroeid naar zo’n 130 miljard.

Helaas is het personeelstekort in de thuiszorg groot en niet snel opgelost. Door hoge werkdruk, slechte loopbaanbegeleiding en gebrek aan waardering zijn het ziekteverzuim en personeelsverloop groot en is er jaarlijks een grote uitstroom van goed opgeleide medewerkers uit de zorgsector. De inhoud van het werk en het management zijn veel genoemde redenen om een baan buiten de zorg te zoeken.

Zorgen voor goed personeel

Het werven en selecteren van de juiste mensen vereist dan ook veel tijd en energie. Tijd die u lang niet altijd heeft. Liever concentreert u zich op het koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt én het opbouwen van een waardevol netwerk in plaats van het bijhouden van gewerkte uren en het verstrekken van jaaropgaven. Dat begrijpen wij maar al te goed.

Schoenmaker blijf bij uw leest.

U wilt zich vanzelfsprekend richten op uw kernactiviteiten en niet op zaken die niet tot uw core business behoren. Een goed onderhouden netwerk is een ‘must’ om zowel de opdrachten als de juiste mensen binnen te halen. Het zijn allemaal werkzaamheden die tijd en energie eisen en die u  dan ook beter kunt uitbesteden aan een gespecialiseerde partij. Payoffice kan u ondersteunen bij het verzorgen van uw backoffice. Denkt u hierbij aan:

  • Het opstellen van jaaropgaven;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
  • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
  • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
  • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
  • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst en kostenbesparing

Ons moderne en op maat gebouwde softwarepakket levert tijdwinst én kostenbesparing op. Uw uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt vervolgens de uitbetaling en de administratie. Payoffice beschikt bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat u met vragen altijd op ons terug kunt vallen.

Kennis maken?

Benieuwd waarmee wij u nog meer kunnen ondersteunen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan! U kunt telefonisch contact opnemen 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning!