Beveiliging

Backoffice uitbesteden in de beveiliging

Beveiliging is een breed begrip. Nog geen twintig jaar geleden dachten we bij het woord beveiliging meer aan bewaking. Tegenwoordig leggen we steeds vaker de link naar digitale beveiliging. Internetfraude, spoofing, phishing, het zijn termen die dagelijks terugkeren in de media. Overheidsinstanties én particulieren ondernemingen zoeken naar ICT specialisten, rechercheurs en talloze andere deskundigen om het internet zo veilig mogelijk te houden. De roep om betrouwbaar en kundige beveiligers is enorm.  

Activiteiten uitbesteden

De veranderende beveilingsbranche vereist tijd en energie van uitzenders. Vertrouwde opdrachtgevers veranderen hun werkwijze en daar moeten uitzendbureaus in meebewegen. De verzorging van hun eigen backoffice staat die ommezwaai vaak in de weg. Terwijl zij zich moeten én willen richten op hun eigen corebusiness, zijn zij vaak nog teveel bezig met de administratie rondom hun uitzendkrachten. Het overdragen van de backoffice aan een gespecialiseerde partij betekent dat u afstand kunt nemen van bijvoorbeeld:

  • De loon- en salarisadministratie;
  • Het opstellen van jaaropgaven;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
  • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
  • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
  • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
  • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst en kostenbesparing

Dankzij ons eigen softwarepakket levert de uitbesteding van uw backoffice tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt vervolgens de uitbetaling en de adminstratie. Dat dat altijd goed verloopt, wordt aangetoond door de NEN 4400-1 certificering die bewijst dat onze financiële zaken goed op orde zijn. We beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat u met vragen altijd op ons terug kunt vallen.

Hoog tijd om uw backoffice uit handen te geven?

Benieuwd waarmee wij u nog meer kunnen ondersteunen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan! U kunt telefonisch contact opnemen 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning in de beveiliging.