Bouw

BACKOFFICE ONDERSTEUNING VOOR DE BOUW

Een van de grootste uitdagingen voor de toekomst van werk in de bouw is de dreigende spanning tussen technologische vooruitgang en de arbeidsvraag. In de bouwsectorsector moeten voldoende goed gekwalificeerde mensen gevonden worden die de uitdagingen in een technologisch snel veranderende wereld kunnen realiseren. Pessimisten  zeggen dat veel mensen in de toekomst overbodig zijn als gevolg van toenemende digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie. Optimisten zeggen (gelukkig!) dat technologische vooruitgang ook veel nieuwe functies en banen creëert.

Voor uitzenders in de bouw is het in ieder geval een flinke uitdaging om voldoende gekwalificeerd te vinden. Niet alleen het áántal bouwende flexwerkers is onvoldoende, ook de mate van bekwaamheid baart zorgen. Het vraagt van uitzenders het uiterste om te voldoen aan de (enorme) vraag terwijl men dat moet zoeken in het almaar krimpende aanbod.

Backoffice uitbesteden is tijdwinst

Als uitzender concentreert u zich het liefst op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Dat betekent netwerken, onderzoeken, werven en selecteren, opdrachten scoren, enzovoorts. De praktijk leert dat men echter nog (veel te) veel tijd kwijt is met het verzorgen van loon- en salarisadministratie, verloning, het opstellen van de jaaropgaven, kortom: de backoffice. Complexe en tijdrovende activiteiten die al uw aandacht en kostbare tijd opeisen. U kunt deze werkzaamheden uitbesteden aan Payoffice.

Uw backoffice in goede handen

Wanneer u uw backoffice aan ons uitbesteedt, nemen wij in goed overleg de backoffice activiteiten van u over. Samen bespreken wij welke delen van uw werving- en selectieprocedure en de daarbij behorende salaris- en loonadministratie, u uit handen nemen. U houdt uiteraard zelf de touwtjes stevig in handen. Zo kunt u zich maximaal concentreren op uw corebusiness: het bouwen en verbouwen van woningen en bedrijfspanden.

Maak gebruik van onze kwaliteiten

Dankzij ons hypermoderne eigen softwarepakket levert de uitbesteding van je backoffice aan Payoffice tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt vervolgens de uitbetaling. Dat dat altijd goed en zelfs sneller verloopt, wordt aangetoond door de NEN 4400-1 certificering die bewijst dat onze financiële zaken goed op orde zijn. We beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat u met vragen altijd op ons terug kunt vallen.

Meer weten over het uitbesteden van uw backoffice?

Benieuwd waarmee wij u nog meer kunnen ondersteunen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan! U kunt telefonisch contact opnemen 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning in de bouw.