Kinderopvang

Backoffice uitbesteden in de kinderopvang

De vraag naar kinderopvang neemt toe. Dat betekent voor uitzenders in deze tak van dienstverlening goed nieuws. Door stijgende arbeidsparticipatie van ouders en verhoging van de kinderopvangtoeslag, is bovenop de inmiddels 3600 actieve opvangcentra een toenemend aanbod van integrale kindcentra. Daar waar er nieuwe scholen gebouwd worden, wordt er vaak een kinderopvangcentrum gerealiseerd. Een grote opgave daarbij is nog steeds de invulling van de vacatures.

De werkgelegenheid in de kinderopvang blijft de komende jaren groeien maar het personeelstekort neemt fors toe. Kinderopvang staat – met 48 vacatures op 1.000 banen – in de top drie van sectoren met de hoogste vacaturegraad. Het is aan de kinderopvangorganisaties, en dus ook aan de uitzendbureaus, om hier invulling aan te geven. Zij geven echter aan dat de complexe en intensieve backoffice werkzaamheden een te forse stempel drukken en werving en selectie dan ook in het gedrang zien komen.

Wat doet Payoffice?

Bij de backoffice voor uitzendkrachten hoort onder andere  het werven en selecteren van geschikte uitzendkrachten en de bijbehorende loon- en salarisadministratie. Uw uitzendkrachten komen dan wettelijk bij ons in dienst terwijl u de touwtjes in handen houdt. Payoffice is dan verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen en premies en natuurlijk voor het uitbetalen van de salarissen. Daarnaast kunnen wij in goed overleg, het blijft immers maatwerk, nog andere backoffice werkzaamheden overnemen:

  • Werving- en selectieprocedure van geschikte uitzendkrachten;
  • Jaaropgaven opstellen;
  • Ontslagprocedures volgen;
  • Salaris doorbetalen bij ziekte;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Wets- en CAO-Wijzigingen bijhouden;
  • Verzekeringen afsluiten bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst en kostenbesparing

Ons moderne en op maat gebouwde softwarepakket levert tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt vervolgens de uitbetaling en de bijbehorende administratie. Payoffice beschikt bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat u met vragen altijd op ons terug kunt vallen.

Kennis maken?

Benieuwd waarmee wij u nog meer kunnen ondersteunen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan! U kunt telefonisch contact opnemen 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning!