Onderwijs

Backoffice uitbesteden in het onderwijs

Het onderwijs bevindt zich in een interessant en rumoerige tijd. Innovatie, lerarentekort, ziekteverzuim, technologische ontwikkelingen en de wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in.  Het aantal leraren neemt bovendien sterker af dan het aantal aantal leerlingen. Dit komt vanwege de vergrijzing binnen het onderwijs en een terugloop in het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding.

Er ontstaat een tekort aan leraren, wat nog eens wordt versterkt door de lage beloning voor leraren (significant lager ligt dan in andere marktsectoren) en de afgenomen status van het beroep van leraar. Aan de diverse uitzenders in de branche de schone taak om de vacatures op te gaan vullen. Daar moet u uiteraard wel de tijd en de energie nog voor hebben. Uw administratie is een sta-in-de-weg die u uiteraard liever inruilt voor innovatieve oplossingen.

Activiteiten uitbesteden

Het vinden en opleiden van docenten (zowel VO als PO) is een topprioriteit voor uitzenders. De verzorging van hun eigen backoffice staat die essentiële werkzaamheden echter vaak in de weg. Het zijn tijdrovende klussen die niet tot de kernactiviteiten behoren én uitbesteed kunnen worden aan een gespecialiseerde partij. Alleen zo kunnen zij zich richten op hun eigen corebusiness. Bij Payoffice verzorgen wij onder andere:

  • De loon- en salarisadministratie;
  • Het opstellen van jaaropgaven;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
  • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
  • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
  • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
  • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst en kostenbesparing

Dankzij een innovatief en zelf ontwikkeld softwarepakket, levert de uitbesteding van uw backoffice in het onderwijs u tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door. Payoffice verzorgt vervolgens de uitbetaling en de de loon- en salarisadministratie. Dat dat altijd goed en op tijd gebeurt, wordt aangetoond door de NEN 4400-1 certificering die bewijst dat onze financiële zaken goed op orde zijn. We beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat u met vragen altijd op ons terug kunt vallen.

Nieuwsgierig geworden?

Benieuwd waarmee wij u nog meer kunnen ondersteunen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan! U kunt telefonisch contact opnemen 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning in het onderwijs.