CAO code vaste medewerker vervalt

Voor 2021 kan in de loonaangifte geen gebruik meer worden gemaakt van de code CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen (CAO Vast).

Hoewel de cao al jaren niet meer is afgesloten, is pas afgelopen januari een einddatum (31/12/2020) vermeld op de lijst van het CBS met cao’s en overige arbeidsvoorwaardenregelingen. Dit betekent dat voor inkomstenverhoudingen van eigen medewerkers deze code (604) in 2021 niet meer kan worden gebruikt. Wanneer geen reguliere cao van toepassing is, kunt u gebruikmaken van code 9999.

Tot 2013 sloot de ABU samen met de bonden de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen (CAO Vast) af. Dat gaat om ongeveer 24.000 medewerkers. De CAO Vast is in september 2012 door de ABU opgezegd. Hoewel de cao dus niet meer als rechtsgeldige cao bestaat, kan deze door nawerking in de individuele arbeidsovereenkomst nog wel in de praktijk worden toegepast.

De nawerking kan worden beëindigd zodra de werkgever met de werknemer nieuwe afspraken maakt over de arbeidsvoorwaarden in de individuele arbeidsovereenkomst.

Arbeidsvoorwaarden op maat

Voor uitzendondernemingen is het goed dat eventuele nieuwe arbeidsvoorwaarden voor vaste medewerkers aansluiting vinden bij de grote veranderingen op de arbeidsmarkt en de nieuwe behoeftes van werknemers en werkgevers. Daarvoor is het van belang dat werkgevers en werknemers ruimte hebben voor de vaststelling van arbeidsvoorwaarden op maat. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de Model-AVR VM die door de ABU voor de leden ter beschikking is gesteld.

Eigen strategie

Dit stelt de ondernemer in staat zijn of haar bedrijf mee te laten ademen met de markt. Door afspraken te maken over (vernieuwde) arbeidsvoorwaarden die toezien op duurzame inzetbaarheid, arbeidstijden, pensioen en beloning op ondernemingsniveau. Zo wordt het voor uitzendondernemingen mogelijk om hun eigen strategie te bepalen. Een strategie die hen niet alleen in staat stelt zich te onderscheiden van de concurrentie, maar ook recht doet aan de behoeftes van de werknemers.

Bron: www.abu.nl