Meer vacatures bij backoffice uitzendbureaus

Meer vacatures bij backoffice uitzendbureaus

30 april 2020

Uitzend- en bemiddelingsbureaus krijgen in deze crisis grote klappen te verwerken. Toch zien we een kentering. Waar het aantal nieuwe vacatures bij bedrijven terugloopt met 35%, loopt het bij de uitzend- en bemiddelingsbranche maar terug met 18%. En dat percentage lijkt zelfs verder af te nemen, want vorige week waren er zelfs 17% meer vacatures dan de week daarvoor, bij de uitzendbureaus. Veel vraag naar arbeid wordt in deze tijd van crisis dus opgevuld door een flexibele schil van medewerkers. Zo bewijzen de uitzendbureaus maar eens te meer hun meerwaarde.

Jongeren vangen de hardste klappen op

Veel jongeren leveren tijdens deze Coronacrisis in. Veel van hen maken minder betaalde uren dan vóór de crisis:

  • Percentage studenten en scholieren dat minder uren maakt is 53%.
  • Percentage werkende jongeren onder de 30 jaar dat minder uren maakt is 35%.
  • Percentage van de totale Nederlandse beroepsbevolking dat minder uren maakt is 20%.

Reden van deze inkomensderving is voor een groot deel te wijten aan de sectoren waar de jongeren veelal in werken: de horeca en de detailhandel. Daarnaast werken veel jongeren op flexcontracten (tijdelijke banen), waarbij ook veel werk opdroogt door de crisis.

Afname vacatures per sector

In een aantal sectoren is het totaal aantal vacatures fors afgenomen:

  • Dienstverlening, w.o. horeca en facilitaire dienstverlening: – 41%
  • Commerciële beroepen: -32%
  • Administratieve beroepen: -30%
  • Transport en logistiek: -29%
  • Creatieve en taalkundige beroepen: -26%

In een aantal sectoren nam de vraag naar personeel toe:

  • Sector zorg en welzijn: +2%
  • Agrarische beroepen: +5%

Breng uw uitzendkrachten onder in een backoffice ondersteuning

Bij backoffice uitzendbureau Payoffice B.V. houden wij scherp in de gaten waar momenteel de behoefte ligt op de arbeidsmarkt. Brengt u uw uitzendkrachten onder in onze backoffice ondersteuning dan kunt u rekenen op de vele voordelen van onze dienstverlening. Wij ondersteunen u dan in uw personele (HR) en administratieve administratie.

Maar belangrijk bijkomend voordeel in deze tijd is dat wij uw uitzendkrachten goed aan het werk kunnen houden. Heeft u even minder werk voor uw flexwerkers, dan kunnen wij deze waardevolle arbeidskrachten tijdelijk een goed alternatief bieden. Zo blijft hun kennis en inzetbaarheid voor u gewaarborgd, als u na de crisis weer een beroep en hen wilt doen.

Meer weten over het uitbesteden van uw backoffice ondersteuning aan Payoffice B.V. Wij vertellen u graag meer over ons dienstverlening en de voordelen die dat met zich meebrengt voor u.

Payoffice B.V.
Telefoon (tijdens kantooruren):  040 3038500
Email: info@payoffice.nl