Now-regeling vanaf 6 april open, ook voor uitzendbranche

Now-regeling vanaf 6 april open, ook voor uitzendbranche

16 april 2020

Vanaf 6 april kunnen ook werkgevers, die omzetverlies lijden door de Coronacrisis, aankloppen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De speciaal in het leven geroepen maatregel Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geldt ook voor uitzendbureaus en payrollbedrijven. Ook zij kunnen voor hun flexkrachten hierop een beroep doen. Het is een inkomensondersteunende maatregel die ervoor moet zorgen dat tijdens de coronacrisis ook flexkrachten zoveel mogelijk in dienst worden gehouden.

Bij de backoffice ondersteuning door Payoffice houden wij jouw uitzendkrachten graag zo goed mogelijk op de hoogte van de maatregelen die ook hun economische schade zoveel mogelijk doet beperken. Bovendien is het noodzaak, in een arbeidsmarkt waar schaarste heerst, de kennis en ervaring die de uitzendkrachten hebben opgebouwd, zoveel mogelijk vast te houden. Want na de crisis hebben wij deze waardevolle flexwerkers weer heel hard nodig om onze economie weer voort de zetten of in sommige sectoren weer op te bouwen. De arbeidsmarktkennis en de kennis van alle wet- en regelgeving van Payoffice vormen een voordeel van onze zeer efficiënte, betrouwbare en zeer betaalbare backoffice ondersteuning.

Wat houdt de NOW regeling in?

Binnen de NOW-regeling kan de werkgever het volledige salaris van de werknemer doorbetalen. De werkgever krijgt daarbij maximaal 90% van de loonkosten voor zijn werknemers vergoed vanuit de staatskas. Deze tegemoetkoming in de loonkosten gaat naar rato van de omzetdaling. Bijvoorbeeld bij een omzetverlies van 100% krijgt hij 90% van de loonsom vergoed. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt het 45% van de totale loonsom.

Wanneer kom je in aanmerking voor de  noodmaatregel?

Om in aanmerking te komen voor de noodmaatregel gelden drie voorwaarden:

1. De werkgever mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers in de periode dat het bedrijf de tegemoetkoming ontvangt. De werkgever moet medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen.

2. Het bedrijf moet gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies (verwachten te) lijden.

3. Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Alleen voor bedrijven in directe geldnood

Als werkgevers aan de voorwaarden voldoen, krijgen zij een voorschot. Dit is 80% van de verwachte tegemoetkoming, volgens de NOW-regeling. De minister heeft toegezegd dat de voorschotten binnen 2 tot 4 weken nadat de NOW-aanvraag is ingediend, worden uitbetaald.

De minister geeft aan dat er bij de NOW-regeling geen sprake is van maatwerk. “Er komen geen sectorspecifieke aanpassingen. Omdat de nood hoog is, moet de regeling eenvoudig en snel uitvoerbaar blijven. De NOW is vooral bedoeld voor bedrijven die in directe geldnood zitten.”

Binnen de uitzendbranche wordt ervoor gepleit de regeling ook van toepassing te laten zijn bij omzetverlies op inleners-/opdrachtgeversniveau.

Verrekening achteraf op basis van daadwerkelijk omzetverlies

Na afloop van de regeling zal het UWV, op basis van accountantsverklaringen, het daadwerkelijke omzetverlies bepalen. Zij zullen dit vergelijken met de ontvangen voorschotbedragen. Daarna komt de definitieve afrekening. Dat kan zijn een nabetaling aan de werkgever of, als de werkgever te veel heeft ontvangen, een naheffing. Het kabinet roept de werkgevers dan ook op om alleen als het écht nodig is van de regeling gebruik te maken.

Aanvragen van 6 april tot en met 31 mei 2020 bij het UWV

Vanaf maandag 6 april 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op de NOW-regeling bij het UWV. Dit moet uiterlijk op 31 mei 2020 gebeuren.

Meer informatie

Lees ook de informatie op de site van het UWV en de Rijksoverheid en de informatie over de pdf met informatie over de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid.

Uw uitzendkrachten in onze backofficeondersteuning

Werk je in een branche waarin nu juist veel vraag is naar arbeidskrachten dan kun je jouw flexwerkers en uitzendkrachten bij ons onderbrengen in onze backoffice ondersteuning. Dit biedt vele voordelen. Uw uitzendkrachten administratie nemen wij graag efficiënt, betrouwbaar en zeer betaalbaar van je over. Dat scheelt je veel tijd, maar je houdt, indien gewenst, wel de volledige regie over je flexwerkers in handen. Een van de andere voordelen van onze dienstverlening is onze expertise in de uitzendbranche die wij kunnen aanwenden om in deze tijd jouw uitzendkrachten te werven en te selecteren. Je kunt rekenen op onze kennis, die wij graag voor je inzetten. Backoffice uitzendbureau Payoffice is de betrouwbare partner voor een goede informatievoorziening in deze tijden van Coronacrisis.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op, we vertellen je graag meer over onze uitgebreide en betaalbare backoffice ondersteuning.

Neem contact met ons op. Dat kan telefonisch 040 – 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.