Tweede Kamer kritisch over overbruggingsregeling Flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Tweede Kamer kritisch over overbruggingsregeling Flexibele arbeidskrachten (TOFA)

22 mei 2020

In deze tijd van Coronacrisis kunnen veel werknemers, bij inkomensverlies en werkloosheid, aanspraak maken op een WW-uitkering. Onder de huidige werklozen is er echter ook een deel dat hiervoor niet in aanmerking komt. Dat komt doorgaans omdat zij nog niet voldoende rechten hebben opgebouwd. Daarvan komt een deel in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Maar een ander deel heeft nu geen enkel recht op een uitkering. Juist voor deze laatste groep wordt nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) verkend.

Geen op maat gemaakte regeling

De groep flexwerkers die in aanmerking kan komen voor de TOFA is divers. Het zijn veelal werknemers met een oproep- of uitzendcontract die te kort werken om voor WW in aanmerking te komen. Daarnaast hebben zij soms teveel eigen vermogen of een te hoog partnerinkomen om voor de bijstand in aanmerking te komen. Toch zijn er in deze groep ook mensen die aanzienlijk inkomensverlies lijden. Hoe groot deze groep is, is niet bekend.

Het ontbreekt het UWV aan mankracht en ICT-inzet om in dit geval een op maat gemaakte TOFA-regeling ten uitvoer te brengen. Daarom overweegt men te kiezen voor een uitkering van een vast bedrag van € 600 per maand, gedurende maximaal 3 maanden. Dat geldt voor iedereen die in deze groep valt. Dat dit nadelen heeft moge duidelijk zijn. Als iedereen hetzelfde bedrag krijgt is dat bedrag niet gerelateerd aan de verdiencapaciteit en kun je alsnog te weinig tegemoetkoming ontvangen. Daarnaast zouden mensen met een lagere verdiencapaciteit teveel kunnen ontvangen.

Wie vallen er buiten?

Een aanzienlijk deel van de werkenden met een oproep- of uitzendcontract is minderjarig. Zij vallen nog onder de zorgplicht van hun ouders en komen daarom niet aanmerking als zij onder de 18 jaar zijn. Daarnaast komen werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt niet in aanmerking. Zij komen immers in aanmerking voor AOW.

Debat in de Tweede Kamer

Minister Koolmees moet nu met de kamer in gesprek om de haalbaarheid en wenselijkheid van de regeling te bespreken. Een eventueel besluit wordt in de laatste week van mei verwacht. Als alles volgens plan verloopt kan de TOFA niet eerder dan in de tweede helft van juli 2020 tot uitkering komen.

Voordelen van backoffice ondersteuning

Ook bij Payoffice B.V. hebben wij te maken met uitzendkrachten en flexwerkers die te maken krijgen met inkomensverlies. Dat proberen wij zoveel mogelijk op te vangen door werkgelegenheid te bieden in sectoren waar veel vraag is naar deze medewerkers.

Werken met een backoffice uitzendbureau als Payoffice biedt vele voordelen voor u als ondernemer. U brengt uw uitzendkrachten onder in onze Payoffice-constructie en juridisch worden wij hun werkgever. Wij regelen alles voor uw flexwerkers, maar u houdt de touwtjes ten aanzien van hun inzetbaarheid in handen. U kunt hen gewoon inzetten op de plekken waar u deze groep werknemers nodig heeft.
U bent daarmee verlost van hun uitgebreide personele administratie en u hoeft niet steeds op de hoogte te blijven van de laatste wet- en regelgeving.
Wij doen het personele en juridische werk voor u en uw uitzendkrachten. Zij werken op hun beurt voor u en u heeft meer tijd voor uw core-business.
En dat alles voor een zeer betaalbaar tarief.

Meer weten over de voordelen van de effectieve en efficiënte backoffice ondersteuning van Payoffice B.V.? Bekijk de mogelijkheden op onze website of neem contact met ons op. U kunt ook direct een offerte aanvragen.

Payoffice B.V.
040 3038500
info@payoffice.nl