Pensioenfonds uitzendkrachten versoepelt regels betaling pensioenpremie

Pensioenfonds uitzendkrachten versoepelt regels betaling pensioenpremie

StiPP, het pensioenfonds voor uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers, heeft aangekondigd voor de aanlevermaanden februari en maart dit jaar versoepeld om te gaan met de betalingstermijn van de premiefactuur.
Dat de economie door de gevolgen van het Coronavirus het zwaar heeft, behoeft geen betoog. Dit leidt ook bij ondernemers in de flexbranche tot onrust en financiële onzekerheid. Omzetten vallen veelal weg, maar kosten lopen door. Naast de maatregelen die de overheid hiertoe biedt, komt ook het StiPP met maatregelen om ondernemers tegemoet te komen. Zij zijn zich ervan bewust dat werkgevers door de crisis in betalingsproblemen kunnen komen. Dit zou de problemen in de sector alleen nog maar vergroten en dat probeert StiPP nu te voorkomen door een aantal maatregelen rondom het betalen van pensioenpremies te versoepelen.

Soepeler regels betaling pensioenpremie voor februari en maart

  • Werkgevers leveren de loongegevens over februari 2020 uiterlijk 31 maart 2020 aan bij StiPP. De werkgever ontvangt hiervoor een factuur. De werkgever hoeft deze factuur pas uiterlijk 30 april 2020 aan StiPP te betalen. Als je als werkgever gebruik wilt maken van deze verlengde betalingstermijn, dan hoef je hierover niet van tevoren contact met StiPP op te nemen. Eerder (kunnen) betalen is altijd wenselijk.
  • Werkgevers leveren de loongegevens over maart 2020 uiterlijk 30 april 2020 aan bij StiPP. De werkgever ontvangt hiervoor een factuur. De werkgever hoeft deze factuur pas uiterlijk 31 mei 2020 aan StiPP te betalen. Ook hierover hoeft de werkgever niet van tevoren contact met StiPP op te nemen. Kan de werkgever eerder betalen? Dan is dit gewenst.
  • De volgende stappen in het incassoproces schuiven door de verruimde betalingstermijn automatisch ook op. Zo worden aanmaningen later in de tijd verstuurd en de overdracht aan het incassobureau zal op een later moment plaatsvinden. Door de verruimde betalingstermijn naar de wettelijke termijn komen facturen van de aanlevermaand februari 2020 bij het niet-betalen van de factuur pas medio juni 2020 in aanmerking voor overdracht aan het incassobureau.

Lever uw werknemersgegevens aan !

Het is essentieel dat werkgevers de maandelijkse gegevens wél volledig juist en op de reguliere wijze blijven aanleveren aan StiPP. Anders kan StiPP de pensioenen van de werknemers niet goed registreren. Een werknemer bouwt dan geen pensioen op. Ook kan het StiPP anders minder goed bepalen wat hun verplichtingen zijn en daarmee wat de financiële situatie is.
Voor de continuïteit van StiPP wordt werkgevers die de pensioenpremie wél nog kunnen betalen, gevraagd dit ook te doen. Kunnen werkgevers alsnog de pensioennota niet (op tijd) betalen, dan wordt hen gevraagd contact op te nemen met StiPP. Coulance in de omgang met betalingsregelingen blijft maatwerk.

De versoepelde regelingen ten aanzien van het betalen van pensioenpremies zijn tijdelijk. De maatregelen kunnen te allen tijde weer door StiPP worden aangepast. De overheid werkt op dit moment ook de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) verder uit. Deze kan wellicht ook een oplossing gaan bieden voor de betaling van de pensioenpremies. Houd de website van StiPP in de gaten voor het laatste nieuws.

Goed op de hoogte door backoffice ondersteuning van Payoffice

Uitzendondernemers die hun backoffice ondersteuning hebben ondergebracht bij Payoffice B.V. worden goed op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en alle (tijdelijk) wet- en regelgeving. Je uitzendkrachtenadministratie onderbrengen bij ons backoffice uitzendbureau heeft veel voordelen. Ook in deze tijd van crisis zorgen wij goed voor onze uitzendkrachten en uitzendondernemers. We nemen je veel werk uit handen, zodat jij tijd hebt om je te focussen op je kerntaken om zo zo goed mogelijk door de Coronacrisis heen te komen.
Ook meer weten over het uitbesteden van de backoffice aan Payoffice. Neem contact met ons op per telefoon (tijdens kantooruren) 040 – 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl.