Grote flexibele personele schil in krappe arbeidsmarkt

Grote flexibele personele schil in krappe arbeidsmarkt

12 juni 2020

In Nederland kennen we al een aantal jaren een steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt. Er is daarbij veel vraag naar geschoold personeel. Tegelijkertijd is er op de Nederlandse arbeidsmarkt een groot aantal mensen die hun arbeidstaak flexibel invullen. We hebben momenteel 3,1 miljoen flexwerkers aan het werk. Volgens TNO, die onderzoek doet naar de flexbranche, is hier een behoorlijke mismatch op de arbeidsmarkt ontstaan. Wat opvalt in een onderzoek van TNO is dat flexibele werknemers vaker laag opgeleid zijn dan vaste werknemers. De vraag naar goed geschoold personeel kan doorgaans daarom niet worden opgevuld door het grote aanbod van minder geschoolde flexkrachten.

Enkele CBS-cijfers ten aanzien van werknemerschap

  • 32% van de flexibele werknemers is laag opgeleid
  • 17% van de vaste medewerkers is laag opgeleid
  • 5,5 miljoen (betaalde) werknemers heeft een vaste aanstelling
  • 3,1 miljoen (betaalde) werknemers heeft een flexibele baan
  • aantal vaste contracten daalde met 200.000, ten opzicht van 15 jaar geleden
  • flexibele schil steeg met 1,2 miljoen flexopdrachten, ten opzicht van 15 jaar geleden
verlies-van-arbeidsplaatsen-in-de-industrie-door-automatisering

Arbeidskrachten met een flexibele baan verdienen gemiddeld minder dan mensen met een vaste baan. Ook hebben de flexwerkers minder inkomenszekerheid en kunnen zij zich minder goed doorontwikkelen in hun werk.
De flexibele personele schil bestaat vooral uit arbeidskrachten die snel ingehuurd kunnen worden. Daarnaast kan de samenwerking ook weer snel en eenvoudig ontbonden worden. Bij flexwerkers denken we aan uitzendkrachten, oproepmedewerkers, zzp’ers en andere tijdelijke medewerkers.

Investeer in je flexwerkers !

Werkgevers investeren minder in laagopgeleide flexibele werknemers. Door het korte, onvaste dienstverband zien werkgevers niet altijd de noodzaak en/of de mogelijkheden. Toch bieden de flexwerkers een goede oplossing voor de arbeidskrapte van hoogopgeleide werknemers.
Het lijkt voor bedrijven een soort ‘gewoonte’ te worden mensen flexibel in dienst te nemen. Is het onzekerheid, is het gemakzucht, is het de beschikbaarheid? Feit blijft wel dat ál je arbeidskrachten eens te meer je kapitaal zijn. Je moet goed voor ze zorgen en ze vasthouden, want ze zijn schaars. Reden dus om ook in je flexwerkers te investeren om hun competenties te vergroten en hen opleidingen en cursussen aan te bieden. Zo zijn en blijven ze breed inzetbaar en houd je ze vast.

Creatief omgaan met arbeid

Om het verschil in vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen moeten we creatief omgaan met de arbeid die wél beschikbaar is. Dat betekent dat werkervaring en competenties steeds meer gaan tellen. Zo kunnen laagopgeleide flexwerkers die elders door automatisering overbodig worden (in de industrie en de financiële sector bijvoorbeeld) zich door hun werkervaring en opgedane competenties zeker nuttig maken in andere sectoren (de zorg en het onderwijs) waar krapte is.
Er moet een betere en hogere mobiliteit komen tussen de sectoren. Sarike Verbiest van TNO: “We denken nog teveel in vastomlijnde functies en bijbehorende diploma’s, terwijl een persoon vaak meer kan”.
Een arbeidsmarkt waarin vaardigheden tellen en niet het papiertje, is al – noodgedwongen vaak – in gang gezet. Daarbij pleit de grootste werkgeversvereniging AWVN ervoor een competentiepaspoort in te voeren. Een digitaal dossier waarin ook opgenomen is wat je vaardigheden, je competenties en je werkervaring zijn. Dit zou dan, gelijk aan een diploma, erkend moeten worden.

Bij Backofficeuitbesteden.nl zijn wij al langer bezig met de brede inzetbaarheid van de flexwerkers in onze backoffice. Onze klanten ervaren ook dat hun flexwerkers in onze backoffice beter en langer inzetbaar zijn. Zo houdt de inlener zijn werknemers langer in dienst en vormen zij een waardevolle bijdrage aan de bedrijfsvoering. Heeft u ook een uitzendbureau of gaat u er een starten? Neem contact op met Backofficeuitbesteden.nl

Een lerende organisatie

Backofficeuitbesteden is voorstander van een lerende organisatie. Jouw goed geschoolde en kennisrijke werknemers vormen het kapitaal van jouw organisatie. Daar zetten wij ons graag voor in. Wij ondersteunen de uitzendkrachten in onze backoffice met goed advies over scholing en cursussen. Ook ten aanzien van de steeds veranderende wet- en regelgeving.

Wil je meer weten wat wij voor jouw uitzendkrachten en flexwerkers kunnen betekenen, bekijk dan eens de voordelen van onze backoffice ondersteuning? En neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Telefonisch 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. Wij informeren je graag.