De personeelsadministratie van een uitzendbureau

De personeelsadministratie van een uitzendbureau

Bij het voeren van een personeelsadministratie komt heel wat kijken. Zeker als we te maken met flexwerkers. Hieronder treft je een greep aan uit de zaken die je geregeld moet hebben of welke administratie je zoal moet uitvoeren.

 • Het opstellen, verwerken en opzeggen van contracten met de flexwerkers.
 • Het beheren van alle benodigde documentatie (persoonsgegevens, ID-bewijzen, contracten e.d.).
 • Het verwerken van alle urenbriefjes tot loonuitbetalingen en facturen voor opdrachtgevers.
 • Het uitbetalen/storten van de salarissen en het vakantiegeld aan iedere uitzendkracht.
 • Het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven.
 • Het berekenen en uitkeren van de transitievergoeding.
 • Het verwerken van ziekte en verzuim en het in werking zetten van de re-integratie.
 • Het in gang zetten en verwerken van een ontslagprocedure.
 • Het uitvoeren en verwerken van loonbeslagen.
 • Het aanvragen van zwangerschapsuitkeringen.
 • Het verstrekken van werkgevers- en intentieverklaringen.
 • Het verstrekken van getuigschriften.
 • Het doorvoeren van loonsverhogingen als gevolg van CAO-wijzigingen of het minimumloon.
 • Een helpdesk zijn voor de werknemers en inleners.
 • Het toepassen van het opvolgend werkgeverschap.
 • Het afdragen van pensioenpremies, werkgeverslasten en BTW.
 • Het verwerken van de volledige facturering.
 • Het debiteurenbeheer (betalingsherinneringen en/of incasso).


Meer informatie over het uitbesteden van je administratie aan een backoffice uitzendbureau als Payoffice? Bekijk de 
vele voordelen en neem contact met ons op. Je kunt bellen 040 3038500 of e-mailen: info@payoffice.nl.

Waarom backoffice uitbesteden?

Wij helpen u met de back office

 Deskundig personeel

 Uw focus blijft gericht op het ondernemen

 Uw salarisadministratie keurig geregeld

 Wij zijn een betrouwbare, vakkundige partner in backoffice ondersteuning

 Altijd scherpe tarieven