Detailhandel

Backoffice uitbesteden in de detailhandel

De detailhandel is aan het veranderen. De online verkoop neemt fors toe en de fysieke retail neemt af. Het wordt voor ondernemers belangrijk om aanwezig te zijn op internet zodat zij met klanten kunnen communiceren en sneller op veranderingen in de vraag van de klanten in kunnen spelen. Daarnaast worden consumenten bewuster en willen ze maatschappelijk verantwoord consumeren. Het vraagt in veel gevallen om een nieuw soort flexwerker of arbeidskracht en een ander type opdrachtgever.

Activiteiten uitbesteden

De veranderende detailhandel vereist tijd en energie van uitzenders. Vertrouwde opdrachtgevers moeten stoppen met of wijzigen hun werkwijze en daar moeten uitzendbureaus in meebewegen. De verzorging van hun eigen backoffice staat die ommezwaai vaak in de weg. Werkzaamheden die niet tot de kernactiviteiten behoren kunnen zij dan ook het beste uitbesteden aan een gespecialiseerde partij. Zo kunnen zij zich richten op hun eigen corebusiness, terwijl backoffice wordt overgedragen aan een meer ervaren en gespecialiseerde partij. Payoffice verzorgt wij voor u onder andere

  • De loon- en salarisadministratie;
  • Het opstellen van jaaropgaven;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
  • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
  • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
  • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
  • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst en kostenbesparing

Dankzij ons eigen softwarepakket levert de uitbesteding van uw backoffice in de detailhandel aan Payoffice tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt vervolgens de uitbetaling en de adminstratie. Dat dat altijd goed verloopt, wordt aangetoond door de NEN 4400-1 certificering die bewijst dat onze financiële zaken goed op orde zijn. We beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat u met vragen altijd op ons terug kunt vallen.

Nieuwsgierig geworden?

Benieuwd waarmee wij u nog meer kunnen ondersteunen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan! U kunt telefonisch contact opnemen 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning in de detailhandel.