Groothandel

Backoffice uitbesteden in de groothandel

De groothandel is een bedrijfstak die goederen koopt van anderen en deze doorverkoopt aan bedrijven of andere grootverbruikers. Een substantieel gedeelte van deze bedrijven is actief op de internationale markt waardoor de werkgelegenheid bij de groothandel samenhangt met de internationale handel van Nederland. Tijdens de coronacrisis kwam pijnlijk aan het licht hoe afhankelijk Nederland is van het buitenland. Diverse groothandels kwamen ernstig in de problemen door de hiaten in de supply chain. 39 groothandeks overleefden het niet.

De sector is goed voor bijna 10 procent van de werkgelegenheid in het Nederlandse bedrijfsleven. Ruim 550.000 mensen werken in deze sector en de vraag om goed en gekwalificeerd personeel is hoog. Dit betekent voor uitzendbureaus dat zij alle zeilen bij moeten zetten.

Richt je op je kernactiviteiten

Het hoge verwachtingspatroon van opdrachtgevers vraagt om inventieve oplossingen. Het uitbesteden van uw backoffice ligt het meest voor de hand. Door de loon- en salarisadministratie uit te besteden, houdt u tijd over voor úw core business: het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Payoffice ondersteunt je bij het verzorgen van talloze werkzaamheden zoals:

 • Het opstellen van jaaropgaven;
 • Arbeidscontracten opstellen;
 • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
 • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
 • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
 • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
 • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.
 • Tijdwinst en kostenbesparing
 • Eigen softwarepakket

De voordelen van backoffice uitbesteden

Ons moderne en op maat gebouwde softwarepakket levert tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt vervolgens de uitbetaling en de loon- en salarisadministratie. Wij beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat je met vragen altijd op ons terug kunt vallen. Zo kun je met een gerust hart weer ondernemen. Maar er zijn nog meer voordelen:

 • Je hebt minder (vast) personeel nodig voor de algehele organisatie van je uitzendbureau, wij nemen je veel werk uit handen.
 • Je hebt je financiën snel, eenvoudig en goed op orde. Wij verzorgen zaken zoals de urenbriefjes, loonuitbetalingen en facturering aan opdrachtgevers. Je hoeft ook geen financiële reserve te hebben om loon aan uitzendkrachten voor te schieten, omdat opdrachtgevers nou eenmaal altijd later betalen.
 • Jij kan je volledig richten op waar je goed in bent: het koppelen van vraag en aanbod. Zo ben je een volwaardige en betrouwbare partner zijn voor zowel opdrachtgever als werknemer.
 • Je hebt geen groot kantoorpand nodig. Je kunt zelfs, zeker in het begin, volstaan met een telefoon en laptop aan de keukentafel.
 • Je hoeft je niet te verdiepen in alle juridische zaken die het werken met (tijdelijk) personeel met zich meebrengt.
 • We delen graag onze kennis van de uitzendbranche met al haar kansen en valkuilen. Wij hebben een actieve helpdesk die 24/7 bereikbaar is
 • Je loopt minder bedrijfsrisico, omdat je niet te maken krijgt met langdurig zieke medewerkers, lastige ontslag procedures, aansprakelijkheid e.d.

Kennis maken?

Benieuwd waarmee wij u nog meer kunnen ondersteunen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan! U kunt telefonisch contact opnemen 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning!