Drukkerij

Backoffice uitbesteden in de drukkerij

Met de opkomst van digitale media en de enorme kansen die dat biedt voor marketing en communicatie zou je bijna vergeten dat er nog zoiets bestaat als drukwerk: ouderwetse post, mailings en (reclame)folders. Drukwerk heeft in het digitale tijdperk nog steeds een prominente plek, maar niet meer voor alles.

Door digitale media zijn de oplages van drukwerk drastisch verminderd. Ook wordt de omvang van deze middelen kleiner. Toch is drukwerk nog lang niet dood. Drukwerk is tastbaar en het uitdelen van een mooi visitekaartjes straalt meer vertrouwen uit dan enkel te verwijzen naar de website. Naast alle snelle, onpersoonlijke online communicatie, biedt drukwerk nog steeds een meerwaarde om je te onderscheiden van de concurrentie. Het zijn trends die niet gemist mogen worden.

Activiteiten uitbesteden

De voortdurend veranderende media vereisen alle tijd en energie van uitzenders. Vertrouwde opdrachtgevers veranderen hun werkwijze en daar moeten uitzendbureaus in meebewegen. De verzorging van hun eigen backoffice staat het aanpassingsvermogen vaak in de weg. Terwijl zij zich moeten én willen richten op hun eigen corebusiness, zijn zij vaak nog teveel bezig met de administratie rondom hun uitzendkrachten. Het overdragen van de backoffice aan een gespecialiseerde partij betekent dat u afstand kunt nemen van bijvoorbeeld:

  • De loon- en salarisadministratie;
  • Het opstellen van jaaropgaven;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
  • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
  • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
  • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
  • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst en kostenbesparing

Dankzij ons eigen softwarepakket levert de uitbesteding van uw backoffice tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt ook de uitbetaling en de administratie. We beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat je met vragen altijd op ons terug kunt vallen. Je kunt met een gerust hart weer gaan ondernemen.

De traditionele manier van werken en zakendoen is aan verandering onderhevig. Je zult moeten bijblijven en dat kan door de backoffice uit te besteden. Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Wij bieden graag de ondersteuning die je zoekt.  Vraag een vrijblijvend gesprek aan en neem contact op: 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning.