Farmacie

Backoffice uitbesteden in de farmaceutische industrie

Ons landje speelt een steeds grotere rol in de farma-sector. De productie van coronavaccins is  daarvan het meest recente succesverhaal. De sterke positie op het vlak van zowel ontwikkeling als productie van medicijnen maakt Nederland een gewild vestigingsland. De komst van het Europese Medicijnen Agentschap (EMA) naar Amsterdam en de coronapandemie hebben dit nog eens versterkt. Daarnaast breiden ook andere farmaceutische bedrijven hun medicijnproductie in Nederland uit. De afgelopen twee jaar behoort de weinig conjunctuurgevoelige farmaceutische industrie na enkele mindere jaren weer tot de sterkst groeiende industrietakken.

Complexe activiteiten uitbesteden

Die sterke groei eist alle tijd en energie van de farmaceutische bedrijven. Daar moeten uitzendbureaus in meebewegen. De verzorging van hun eigen backoffice staat dat aanpassingsvermogen vaak in de weg. Terwijl zij zich moeten én willen richten op hun eigen corebusiness, zijn zij vaak nog teveel bezig met de administratie rondom hun uitzendkrachten. Het overdragen van de backoffice aan een gespecialiseerde partij betekent dat u afstand kunt nemen van bijvoorbeeld:

  • De loon- en salarisadministratie;
  • Het opstellen van jaaropgaven;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
  • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
  • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
  • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
  • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst en kostenbesparing

Dankzij ons eigen softwarepakket levert de uitbesteding van uw backoffice tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt ook de uitbetaling en de administratie. We beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat je met vragen altijd op ons terug kunt vallen. Je kunt met een gerust hart weer gaan ondernemen.

De traditionele manier van werken en zakendoen is aan verandering onderhevig. Je zult moeten bijblijven en dat kan door de backoffice uit te besteden. Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Wij bieden graag de ondersteuning die je zoekt.  Vraag een vrijblijvend gesprek aan en neem contact op: 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning.