Veehouderij

Backoffice ondersteuning in de veehouderij

De wereldmarkt voor (duurzame) zuivel en biologisch vlees groeit. Die groeiende vraag vergt veel van veehouders, zeker omdat er door de consument en burger kritischer wordt gekeken naar het dierenwelzijn en tegelijkertijd wet- en regelgeving op voedselveiligheid veel strenger is geworden. Het boerenbedrijf wordt in steeds afhankelijker van ICT en techniek. Dat vraagt ook om andere arbeidskrachten.

Veel boeren zijn nog zelfstandig ondernemer. Om te besparen op personeelskosten, wordt in deze sector voortdurend gezocht naar instrumenten om zo efficiënt mogelijk te werken. Bovendien blijkt het lastig om geschikt personeel te vinden en is voor deze ondernemers het risico op verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid groot. Preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en goede inkomensverzekeringen zijn in deze branche steeds belangrijker. Het zijn ingewikkelde vraagstukken waar veel boerenbedrijven moeite mee hebben.

Schoenmaker blijf bij je leest

U wilt zich als uitzender in de veehouderij vanzelfsprekend richten op uw kernactiviteiten. In dit geval op het werven en selecteren van de juiste medewerkers in een veebedrijf. Andere werkzaamheden die niet tot deze kernactiviteiten behoren, zoals uw loon- en salarisadministratie kunt u dan ook het beste uitbesteden aan een gespecialiseerde partij. U heeft uw corebusiness, wij die van ons! Payoffice kan onderstaande activiteiten van u overnemen:

  • Het opstellen van jaaropgaven;
  • Arbeidscontracten opstellen;
  • Verzorgen van de maandelijkse loonbetalingen;
  • Doorbetaling van salaris bij ziekte;
  • Ondersteuning bij onverhoopte ontslagprocedures;
  • Bijhouden van wets- en CAO-wijzigingen;
  • Verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid.

Tijdwinst en kostenbesparing

Ons moderne en op maat gebouwde softwarepakket levert tijdwinst én kostenbesparing op. Uitzendkrachten geven snel en accuraat hun gewerkte uren online aan ons door en kunnen relevante documentatie inzien. Payoffice verzorgt vervolgens de uitbetaling en de administratie.  Dat dat altijd goed verloopt, wordt aangetoond door de NEN 4400-1 certificering die bewijst dat onze financiële zaken goed op orde zijn. We beschikken bovendien over de meest actuele kennis van geldende wet- en regelgeving zodat u met vragen altijd op ons terug kunt vallen.

Kennis maken?

Benieuwd waarmee wij u nog meer kunnen ondersteunen? Vraag een vrijblijvend gesprek aan! U kunt telefonisch contact opnemen 040 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. De specialisten van Payoffice vertellen u graag meer over de vele voordelen van backoffice ondersteuning in de veehouderij.