Aantal uitzendbanen neemt weer toe

Dat de coronacrisis tot een groot verlies aan uitzendbanen heeft geleid was duidelijk. Gelukkig tonen nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt van het CBS aan dat is sprake van herstel. Van het derde op het vierde kwartaal kwamen er bij uitzendbureaus weer meer banen bij.

Arbeidsmarkt ‘minder turbulent’

Tussen oktober en november van het vorige jaar daalde zowel het aantal banen en vacatures als de werkloosheid. Er waren toen 14.000 minder banen dan het kwartaal daarvoor. Het CBS noemde die ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wel minder ‘minder turbulent’. Vergeleken met het 2e kwartaal van 2020 – het kwartaal waarin de coronacrisis uitbrak – daalde het aantal banen namelijk met 297.000 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Toen de coronamaatregelen werden versoepeld – het 3e kwartaal – herstelde dit recordaantal weer gedeeltelijk met een groei in het aantal banen van 164.000 ten opzichte van het 2e kwartaal.

Aantal uitzendbanen neemt iets toe

De coronacrisis leidde tot een verlies van 121.000 uitzendbanen. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder daalde in het vierde kwartaal het aantal banen het meest bij de uitzendbureaus.
Van het derde op het vierde kwartaal kwamen er bij uitzendbureaus 13.000 banen bij, Deze stijging is gelijk aan die van het tweede op het derde kwartaal. In het tweede ‘corona’kwartaal nam het aantal uitzendbanen nog af met 15,8%.

Spanning arbeidsmarkt iets opgelopen

Hoewel het aantal vacatures in het vierde kwartaal afnam, nam het aantal werklozen sterker af. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt iets toegenomen tot 55 vacatures per 100 werklozen. Een kwartaal eerder waren dat er 51 en medio 2019 werd nog een recordstand van 93 vacatures per 100 werklozen gemeten.

Minder flexkrachten

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie groeide de afgelopen jaren tot twee miljoen in de tweede helft van 2018. In de loop van 2019 zette echter een daling in, die vooral aan het begin van de coronacrisis relatief sterk was. Na het 2e kwartaal van 2020 nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie niet verder af. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 177.000 minder dan in het vierde kwartaal van 2019.

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in dezelfde periode toe, maar minder sterk dan voorheen. Het aantal zzp’ers nam met 53.000 eveneens toe, naar 1,2 miljoen in het vierde kwartaal van 2020.

Bron: CBS