Belangrijke rol uitzendbranche bij vraag naar ‘klimaatbanen’

Er is nu al een groot tekort aan technici, terwijl er voor de energietransitie heel veel extra mensen nodig zijn. De uitzendsector kan een belangrijke rol spelen in het vervullen van die vele vacatures voor klimaatbanen. Dat schrijft ING in haar sector update Services maart.

Om de klimaatdoelen te halen moet er komende tijd heel veel gewerkt worden aan de ‘gebouwde omgeving’, denk aan het isoleren van huizen en panden, aanpassingen voor het terugdringen van gas- en electriciteitsgebruik. Het UWV heeft in haar publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving in kaart gebracht voor welke specifieke technische functies vakmensen gevonden moeten worden. Dat varieert van isolatiemonteurs, monteurs warmte en electriciteitsnetten, monteurs zonnepanelen, installatiemonteurs tot engergieprestatie-adviseurs.

Probleem is dat er nu al een schreeuwend tekort is aan zulke mensen. Werkgevers hebben moeite om de vacatures te vervullen, want naast de extra vraag door de nodige klimaatwerkzaamheden is er in het algemeen al veel vraag naar deze vakmensen. (UWV stelt dat het aantal vacatures voor de relevante technische beroepen is gestegen tot 46.000 in het 3e kwartaal van 2021.)

Om- en bijscholing hard nodig

Om mensen te vinden voor die specifieke klimaatbanen moet een beroep worden gedaan om het nog onbenutte arbeidspotentieel, bijvoorbeeld mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de inzet van arbeidsmigranten kan helpen. Net als het begeleiden van mensen uit krimpsectoren naar een klimaatbaan. Investeren in om- en bijscholingstrajecten is daarbij hard nodig. ING ziet hier een schone taak weggelegd voor uitzendorganisaties. De uitzendsector kan volgens de bank een belangrijke rol spelen door het aanbieden van bijvoorbeeld leer-werkbanen of concrete, korte opleidingen voor bijvoorbeeld het plaatsen van warmtemeters.

Bron: ING in haar sector update Services maart.