Nederlanders miskennen belang diversiteit

Een diversiteits- en inclusiviteitsbeleid blijkt vooral voor het bedrijfsimago positieve gevolgen te hebben. Desondanks hecht bijna 30% van de werknemers geen waarde aan een divers en inclusief personeelsbestand.

Dit blijkt uit onderzoek door Panelwizard in opdracht van vacaturesite Indeed, onder 1132 werknemers en 564 werkgevers in Nederland, over diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Niet belangrijk

Bijna 30% van de Nederlanders vindt het niet belangrijk dat zijn of haar werkgever een beleid voert voor een zo divers en inclusief mogelijk personeelsbestand. Onder leidinggevenden vindt 20% een dergelijk beleid onbelangrijk.

Beleid

Meer dan de helft (54%) van de werkgevers in Nederland geeft aan op dit moment beleid te voeren gericht op meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. België is daarin met 70% een stuk progressiever. Bijna tweederde van de Nederlandse leidinggevenden geeft aan in de toekomst wel meer op diversiteit en inclusie te willen sturen. Dit komt deels door de arbeidsmarkt; meer dan eenderde van de Nederlanders geeft aan een eventuele toekomstige werkgever te selecteren op het gevoerde beleid rondom diversiteit en inclusie. In België is dit zelfs bijna de helft.

Mismatch

Desondanks geeft 27% van de ondervraagde leidinggevenden aan geen beleid te voeren op diversiteit en inclusie, omdat zij niet geloven in de meerwaarde voor de organisatie. Eenderde geeft aan dit niet te doen vanwege een gebrek aan behoefte vanuit de organisatie. Arjan Vissers van Indeed: “Een mismatch. Bijna de helft van de personeelsleden wil dat zij samen een evenwichtige weerspiegeling vormen van de samenleving. En 17% van hen stelt dat hun organisatie meer moet doen om de diversiteit en inclusie op de werkvloer te vergroten.”

Imago

Een diversiteit- en inclusiviteitsbeleid wordt door werkgevers (48%) en werknemers (45%) met name als een positieve ontwikkeling gezien voor het bedrijfsimago. Vissers: “Een zorgwekkende constatering; beleid voor de bühne. Gelukkig vindt ook een groot deel het een verbetering voor de saamhorigheid op de werkvloer.”Anoniem solliciteren
Geanonimiseerd solliciteren, zonder opgave van persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd, burgerlijke staat en geslacht, draagt volgens 42% van de werkgevers bij aan een inclusiever en diverser personeelsbestand. Bijna 35% gelooft dat geanonimiseerd solliciteren de oplossing is voor het tekort aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Onder de werknemers zijn die percentages vrijwel gelijk.