Vertek babyboomers, een zorg voor werkgevers

Een groot aantal van de zogenoemde babyboomers zal binnen afzienbare tijd massaal met pensioen gaan. Dit zal leiden tot grote personeelstekorten en ook op kennisniveau zullen gaten vallen binnen organisaties. Bijna 80% van de werkgevers vindt de aankomende uitstroom zorgwekkend. Deze resultaten komen uit de Workplace Survey, een onafhankelijke enquête onder 200 Nederlandse CFO’s/financieel directeuren. Alsmede van 300 Nederlandse managers die met werving van personeel te maken hebben binnen de telecom- en horecabranche, onder juristen en in de industrie.

KENNISNIVEAU GAAT VERLOREN
Vooral het verloren gaan van het vergevorderd kennisniveau van de babyboomers baart deze werkgevers zorgen. Een kwart van hen ziet het zelfs als een grote bedreiging voor hun bedrijf. De babyboomgeneratie vormt een bron van vakbekwaamheid en vakkennis. Goed anticiperen op deze uitstroom is dan ook het credo. Op macro- én op microniveau. Het is hoog tijd passend personeel te vinden ter vervanging van deze groep pensioengerechtigden. Een aantal werkgevers heeft al teams samengesteld waarin werknemers uit verschillende generaties samenwerken om zo kennisoverdracht te waarborgen.

LOYALITEIT JONGE WERKNEMERS ONDER DE LOEP
De babyboomgeneratie staat bekend om de jarenlange trouw aan hun werkgever. Bij de jongere generaties staat die loyaliteit nogal onder druk. Zij hebben immers, door de krapte op de arbeidsmarkt, de kans veel meer van werkkring te wisselen. Dat dat ook geldt voor de talenten behoeft geen betoog. Vooral het betrokken en gemotiveerd houden van deze groep is lastig.

KANSEN VOOR UITZENDKRACHTEN MET KENNIS EN TALENT
Dat juist de flexibele arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten en zzp’ers hier hun voordeel mee kunnen doen moge duidelijk zijn. Waar uitzendkrachten specifieke talenten en kennis hebben, kunnen zij deze voor meerdere werkgevers (tegelijk) inzetten. Dat is ook voor de werkgever een fijne bijkomstigheid. Zo kan kennis behouden blijven en/of overgedragen worden aan medewerkers in vaste dienst.

De backoffice ondersteuning van Payoffice is gespecialiseerd in het werven en selecteren van kennisrijke uitzendkrachten voor uw organisatie. Werving en selectie is één van de onderdelen van onze dienstverlening die wij kunnen inzetten voor uw organisatie. Daarnaast nemen we bijvoorbeeld ook graag de uren-, loon- en salarisadministratie van u over. Wilt u meer weten over wat Payoffice allemaal voor uw organisatie kan betekenen in deze krappe arbeidsmarkt? Bekijk onze dienstverlening https://payoffice.nl/wat-is-backoffice-ondersteuning/.

Wilt u ook uw backoffice ondersteuning aan ons uitbesteden of heeft u vragen na het lezen van bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per telefoon 040 – 30 38 500 of per e-mail info@payoffice.nl. We maken graag een vrijblijvende afspraak om de kansen en mogelijkheden te bespreken.