Extra’s inleveren of uitgesteld het vakantiegeld?

Extra’s inleveren of uitgesteld het vakantiegeld?

14 mei 2020

In crisistijd worden bedrijven gedwongen na te denken over hoe ze al hun verplichtingen jegens hun werknemers kunnen nakomen. Nu er bij een aantal bedrijven minder, of helemaal geen, geld in het laatje komt is het soms een kwestie van ´creatief boekhouden´. Allerlei scenario’s passeren de revue. Met voor- en tegenstanders.

Extra’s of vakantiegeld, een keuze?

Over het algemeen is de tendens*) dat medewerkers liever de extra’s inleveren, dan dat het vakantiegeld later wordt uitbetaald. Bij de jongste categorie medewerkers ligt dat iets genuanceerder. 29% van hen vindt het later uitbetalen van het vakantiegeld niet zo’n probleem.
Bij de oudere medewerkers, de 60-plussers, vindt slechts een klein deel (16%) het acceptabel de betaling van het vakantiegeld uit te stellen.
Soms wordt ervoor gekozen om de extra’s, zoals een bonus in te leveren, zodat het vakantiegeld wel op tijd uitbetaald kan worden. Onder de jongeren geeft ruim een kwart hier de voorkeur aan. Bij oudere werknemers (50-59 jarigen) kiest ruim een derde voor deze maatregel.

Werkgever is voorstander van het schrappen bonusregeling

Over de keuze voor het later uitbetalen van het vakantiegeld versus een bonusregeling denken werkgevers en werknemers net iets anders. Bij de werknemers wil 31% eerder de bonusregeling schrappen en kiest 22% voor het later uitbetalen van het vakantiegeld. Bij de werkgevers wil 38% de bonusregeling liever schrappen en wil maar 13% het vakantiegeld later uitbetalen.

Geen verlate uitbetaling vakantiegeld zónder toestemming werknemer

Medewerkers lijken in crisistijd dus zeker bereid om offers te brengen als dat nodig is. Als er bij de werkgever sprake is van een ‘herstelplan’ mag hij de werknemer vragen een offer te brengen. Dat kan bijvoorbeeld het later uitbetalen van het vakantiegeld zijn. Maar de werkgever mag het vakantiegeld niet later uitbetalen zónder toestemming van de werknemer. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet de werkgever het opgebouwde vakantiegeld over de periode van juni t/m mei uiterlijk op 30 juni uitbetaald hebben. Veel werknemers rekenen echt op tijdige uitbetaling van hun vakantiegeld. Wordt dit later uitbetaald dan afgesproken, dan kan hen dit in de financiële problemen brengen.

Backoffice uitbesteden: minder personele en administratieve zorgen

Bent u ondernemer en werkt u met een flexibele schil aan personeel. Dan heeft u hier vast ook wel eens mee te maken gehad. Wist u dat u uw flexwerkers ook onder kunt brengen in een backoffice ondersteuning als die van Payoffice B.V.? Dat biedt vele voordelen. In onze backoffice ondersteuning zijn uw uitzendkrachten in goede handen. Wij nemen veel werkzaamheden op personeels en administratief gebied van u over. Zo houdt u meer tijd over voor uw bedrijf. Bovendien zijn wij goed op de hoogte van geldende wet- en regelgeving. Voor u een zorg minder.

Meer weten over de backoffice ondersteuning van Payoffice? Laat het ons weten. Wij leveren backofficeondersteuning op maat voor een acceptabel tarief. We komen graag vrijblijvend bij u langs, maar we kunnen u ook per telefoon van nadere informatie voorzien.

Tel. 040  30 38 500
E-mail: info@payoffice.nl

*) zo blijkt uit de HR benchmark 2020 van Visma|Raet