Nieuwe rekenhulp voor indicatie NOW-2 subsidie

Nieuwe rekenhulp voor indicatie NOW-2 subsidie

25 juni 2020

Ondanks dat de economie in Nederland weer langzaam op gang kan komen, is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) met 4 maanden verlengd, tot en met september 2020. Naast dat deze verlengd is, is de maatregel ook op bepaalde onderdelen aangepast. De regeling die door het leven gaat als de NOW-2 maatregel, zorgt ervoor dat ondernemers die meer dan 20% omzetverlies hebben een tegemoetkoming krijgen op de loonkosten van hun personeel. De subsidie die hiervoor verstrekt wordt betreft een voorschot. 

Rekenhulp geeft inzicht in hoogte subsidie

rekenhulp voor indicatie NOW-2 backoffice ondersteuning

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee je een indicatie krijgt van de hoogte van de voorlopige subsidie en het voorschot dat je kunt ontvangen. Ook biedt de rekenhulp inzicht in hoe de gerealiseerde loonsom en omzetdaling zich verhouden ten opzichte van de gegevens die je bij de subsidieaanvraag heeft ingevuld.

De subsidie wordt verstrekt voor de loonsom over de maanden juni-juli-augustus-september 2020. Men baseert het voorschot op de loonsom van maart 2020 en de verwachte omzetdaling over een periode van 4 maanden. Deze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor degenen die ook NOW-1 hebben aangevraagd, sluit de periode aan op de periode van 3 maanden NOW-1.
Aan de rekenhulp kunnen geen rechten worden ontleend.

Welke gegevens vul je in in de rekenhulp?

  • Je vult de omzet over 2019 in én de verwachte omzet van het gekozen tijdvak.
  • Je vult de loonsom over het 3e tijdvak van aangifte van 2020 (of van november 2019) in.

Download de Rekenhulp NOW 2-subsidie – versie 24 juni 2020

Uitzendkrachten zeer waardevol bij herstart onderneming

Veel uitzendbureaus doen er alles aan hun uitzendkrachten aan het werk te houden. De afgelopen maanden heeft ons geleerd dat waar werk in de ene branche verdween, er in de andere branche grote tekorten ontstonden aan arbeidskrachten. Veel uitzendkrachten zijn daarbij geswitcht van baan. Met als bijkomende voordeel dat zij hun competenties en kennis hebben kunnen uitbreiden. Ook bood de ‘nieuwe werkgelegenheid’ kansen voor scholieren en studenten. Studenten geneeskunde en verpleegkunde werden ingezet in zorgberoepen en scholieren konden massaal in de supermarkten aan de slag of gaven bijles en ondersteuning aan thuiswerkende basisschoolleerlingen. Al deze flexwerkers werden vaak (tijdelijk) ondergebracht in een backoffice constructie, zoals Backoffice uitbesteden van Payoffice B.V. die aanbiedt.

Betrouwbare en goedkope backoffice ondersteuning

Backoffice uitzendbureau Payoffice pleit ervoor op inventieve en innovatieve wijze uw flexwerkers in te zetten. Payoffice heeft door haar geheel geautomatiseerde backoffice platform goed inzicht in waar uitzendwerk momenteel hard nodig is. Wij ondersteunen jou als ondernemer graag in deze crisistijd. Zo heb je meer tijd voor de (her)opstart van je onderneming en wij organiseren de personele en juridische kant van jouw flexwerkers. Ook meer weten over het onderbrengen van je flexibele personele schil in een backoffice ondersteuning als Payoffice? We vertellen je graag meer over onze dienstverlening. Daarbij kun je denken aan het overnemen van je uren-, loon- en salarisadministratie, het werven en selecteren van je uitzendkrachten en hun contractmanagement, ondersteuning bij ontslag of langdurig ziekte en ondersteuning bij de haken en ogen bij (veranderende) wet- en regelgeving. Dat alles verzorgen wij bovendien voor een zeer goedkoop tarief.

Neem vrijblijvend contact met ons op om verder de mogelijkheden te verkennen van onze goedkope en efficiënte backoffice ondersteuning. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Backoffice uitbesteden, Payoffice B.V.
Telefoon:        040 – 30 38 500
E-mail :           info@payoffice.nl