Kansen voor flexondernemers in coronatijd

Kansen voor flexondernemers in coronatijd

Welke flexondernemer koppelt in deze crisistijd talent aan schaarste? Dat zijn de ondernemers van de toekomst. De markt raakt langzamerhand gewend aan het thuiswerken en ‘het nieuwe normaal’. We kunnen weer enigszins vooruit kijken. De Coronacrisis keren we niet meer, maar flexondernemers kunnen nu wel hun kansen pakken in de arbeidsmarkt. Het ‘nieuwe werken’ leidt tot nieuwe inzichten. Dat spaart ondernemers veelal euro’s en ook zullen we in bepaalde sectoren minder (vaste) werknemers nodig hebben. Maar de jacht op talent blijft bestaan. Talent dat heeft goed door flexibele arbeidskrachten kan worden opgevuld.

Zakelijke ondersteuning en vierkante meters

Veel ondernemers merken dat een ondersteunend team van medewerkers minder nodig is, nu we veelal vanuit huis werken. Het digitaal werken op afstand, maakt dat we minder kantoorruimte nodig hebben. Een kantoor dat ook niet meer onderhouden en bemand hoeft te worden. Bovendien zorgen alle ICT-applicaties ervoor de ondernemers eenvoudiger zelf ondersteunende taken kunnen invullen. Bovendien merkt de markt dat de productiviteit in het werkproces toeneemt. We kunnen gewoon met minder mensen toe!

Flexibele arbeidskrachten, flexibele kantoorruimte

kansen voor flexmedewerkers in backoffice ondersteuning

We gaan arbeid en vierkante meters flexibeler inzetten. Er zal in toenemende mate een beroep gedaan worden op flexkrachten: inhuur van arbeid als nodig, plaats en tijd onafhankelijk. Door de nieuwe WAB is het kostenvoordeel van vaste medewerkers op flexmedewerkers nagenoeg verdwenen. De jacht op flextalent is geopend. Flexmedewerkers zijn door hun gevarieerde werkervaring en flexibele inzet populair.
De vraag naar kantoorruimte vindt zijn weg naar een nieuwe vorm van ‘shared offices’. Kom bijvoorbeeld één keer per maand bij elkaar en huur daarvoor een vergaderzaal met catering af bij het plaatselijke hotel of vergadercentrum.
Goed werkgeverschap moet hoog in het vaandel staan. Faciliteer en communiceer mét al je werknemers.

Nieuwe kansen voor de lokale maakindustrie

Waar we voorheen onze focus hadden op ‘outsourcing’ en globalisering hebben we in de afgelopen Coronacrisis eens te meer gemerkt dat dit ook grote nadelen heeft. Grote industriële multinationals merken dat zij bijvoorbeeld voor productie en toeleveranciers niet langer alleen afhankelijk van China willen zijn. Bijkomende aspect is dat de zee- en luchttransportsector grote klappen gaat krijgen de komende jaren, waardoor deze duur en wellicht onbetrouwbaarder wordt. Een wedergeboorte van de Europese kennisintensieve maakindustrie ligt dan ook in het verschiet.

De kritische consument: van mondiaal naar lokaal

We lijken de top van het wereldwijd handelen gepasseerd te hebben. We gaan niet meer ten koste van alles voor de laagste bieder. De tijd van het massaproduct is voorbij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt belangrijker. Verdachte bedrijven laten we liever links liggen.
Consumenten worden kritischer. Lokale spelers winnen terrein.

Backoffice ondersteuning dé oplossing voor de flexibele arbeidsmarkt

Dit alles biedt aanzienlijke kansen voor de flexibele arbeidsmarkt. Ondernemers die door een gezonde bedrijfsvoering en gevulde spaarpot de crisis overleefd hebben, pakken nu hun kansen. Maar nieuwe ondernemers, met frisse en innovatieve ideeën kunnen zeker ook een graantje meepikken van ’het nieuwe normaal’.

Binnen een backoffice uitzendbureau als Payoffice B.V. zijn wij gewend dat onze flexwerkers en uitzendkrachten flexibel inzetbaar zijn. Het maakt hen waardevol, breed inzetbaar en getalenteerd op vele fronten.
Werk jij als ondernemer veel met een flexibele personele schil en wil je kunnen rekenen op getalenteerde flexwerkers? Breng dan je flexwerkers onder in onze backoffice ondersteuning.
Zie je wel mogelijkheden in deze flexmarkt en wil je zelf een uitzendbureau starten? Concentreer je op je kernactiviteiten en laat de hele personele ondersteuning aan ons over.
In deze (her)opbouwfase staan we je graag ter zijde en dat ook nog eens voor een zeer acceptabel tarief.

Wil je weten wat onze backofficeondersteuning kan betekenen voor jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze uitgebreide dienstverlening op maat.

Backoffice Uitbesteden, Payoffice B.V.
Telefoon (kantooruren) : 040 3038500
E-mail: info@payoffice.nl